April 3, 2019

우디로즈 (WoodyRose) – Love sure isn’t easy Lyrics

Song: Love sure isn’t easy
Artist: 우디로즈 (WoodyRose)
Album: Love sure isn’t easy
Lyrics 가사: Kanji & Romanization

우디로즈 (WoodyRose) – Love sure isn’t easy Lyrics 가사 Kanji & Romanized

Kanji

あのね、話したいことがあるよ…
あんたと付き合ってる時にさ
私は
あんたになんかを賴んだり
ほっしたりしたことはなかったよね。
今日
はじめに賴むことができたわ
別れよ
ごめん

Romanized 

Ano ne hanashi tai koto ga aru yo
Anta to tsukia teru toki ni sa
Watakushi wa

Anta ni nan ka o 賴 n dari
Ho shi tari shi ta koto wa naka ta yo
kyo

Hajime ni 賴 muko to ga deki ta wa
Wakareyo
Gomen

Leave a Reply