May 14, 2019

TWICE – GIRLS LIKE US Easy Lyrics

on je but ton jim mo ru ge sok
o ro tan na ma nik kum kung gon jik
nem mo ris sok Fantasy guk kum duk ri
ot jo myon mot dwen him mang-in ji
Everyday ban bok dwen Question

Girls Like Us
u ri cho rom gu yang dal lyo
Girls Like Us
du ryo um mo gyo ul
ul gu gam jonge ji jim ma
Girls, Girls, Girls Like Us
Girls Like Us

un nun nol gul suk gu an gu dwi ye
ma nun gam jong du rik ong ki get jih
But Remember guk kum me chok shi jak jom
gut te nuk kyo bwat don sek ro um
ma nun got dul pyol cho jil gol

Girls Like Us
u ri cho rom gu yang dal lyo
Girls Like Us
du ryo um mo gyo ul
ul gu gam jonge ji jim ma
Girls, Girls, Girls Like Us

du ryop ji a ji shi ja gin de
ot chap pi kut tun nop
sun dem mo There’s No End
mo dun so bwa ne Sentence
kum kung ku de ro
so ne ryo ga Hundred Percent, ow

sas shi run byol gok a nin nil
You Are Not Alone
nu gu na sut cho gang gil
i gi wi ye
on jeng ga man na Happiness
u ri yok shi do
mong got change Fly With Us

Oh Girls~
Do What You Want~
You’re Going The Right.. Way

Girls Like Us
u ri cho rom gu yang dal lyo
Girls Like Us
du ryo um mo gyo ul
ul gu gam jonge ji jim ma
Girls, Girls, Girls Like Us
Girl Like Us