Red Velvet – Umpah Umpah Easy Lyrics

Umpah umpah umpah umpah
Umpah umpah umpah umpah
Here we go now!
Umpah-pah uh yeah

gyeong go ha nun de jo sim he ya dwe
gi pul ji do mo la
yo rot bwan nun de mot na o don de
we? na do mo la
ne ge mut ji ma ol ma na gi pun ji
ne nu nun mot bo ni ka
ho u jok de nun jo da run e dul gwa
non da ru gil ba ra

mak dap dap pa go su mi ma ki go
ne ge pa jin go mat ji?
no mu gom mok ji ma nan ba ro no ya non
sum man swio do ne ja gi doel te ni ka

Feel the rhythm
mo mi gi ok ka nun de ro jo a
Something unforgettable

ba ro ji gum
ma mi hul lo ga nun de ro jo a
su pyeong son wi rul na nun go ya

Umpah umpah umpah umpah
ho hu bul mat chu go
Umpah umpah umpah umpah
du nu nul mat chu go
no wa na jo a
Something unforgettable

Let the beat drop
gi bun So so hot hot

Baby, umpah-pah
eung? jom i sang he (Ding!)
um, o di ga so? jak ku no bak ja rul no chyeo?
gyeong go ya no to mul mo go

jak ku man Dumb dumb jam kan man
gung gum he? i pa-pal gan mat
heng bo gi ran gak kap ji
Like ice cream cake!

mak jong sin op go su mi ma ki go
nae ge pa jin go mat ji?
no mu gom mok ji ma nan hang sang no ya non
sum man swio do
got to o rul te ni ka (nol te ni ka)

Feel the rhythm
mo mi gi ok ka nun de ro jo a
Something unforgettable

ba ro ji gum
ma mi hul lo ga nun de ro jo a
su pyeong son wi rul na nun go ya

Umpah umpah umpah umpah
ho hu bul mat chu go
Umpah umpah umpah umpah
du nu nul mat chu go
no wa na jo a
Something unforgettable

te yang ul da mun no ui gu nun bit sok nal bwa
it ji mo thal i sun gan jo a

Feel the rhythm
mo mi gi ok ka nun de ro jo a
Something unforgettable

ba ro ji gum
ma mi hu lo ga ne mo mul mat gyeo
ne so nul no chi ma
su pyeong son wi reul na nun go ya

Umpah umpah umpah umpah
ho hu bul mat chu go
Umpah umpah umpah umpah
du nu nul mat chu go (Oh no wa na)
Umpah umpah umpah umpah
i sun gan jo a
Something unforgettable

Let the beat drop
gi bun So so hot hot

Here we go now! Umpah-pah

You may also like...