August 17, 2020

ITZY – Not Shy Easy Lyrics

Not shy Not me ITZY
nan da won he da da yeah
Not shy Not me
nan pali pali wonha nun gol malhe
mot ga ji myeon o te gwaen hi
mang seori da si gan man ga ni
Yeah da mal hale cuz I like it,
cuz I like it, like it
gi da ryeo wae gi da ryeo seo mwo hae
nae ga nae mamul we we mal ha myeon an dwae yeah
gu nyang tak gu nyang tak tak tak tak tak
Not shy to say I want you
Hey there hey there u ri nun
Great pair great pair ne mami
mwon ji mo ru ji man ne seng gagi
maja gu ro ni ka yeah yeah
ne mamun ne go gu ro ni ka
joha han da go ja yu ni ka
ne mamun ne geo maju ni ka
mal hae bwa da o so da cuz I’m not shy
Not shy Not me ITZY
nan da won hae da da Not shy
Not shy Not me
Give me da da da da da da da da
Not shy Not me ITZY
nan da won hae da da Not shy
Not shy Not me
no rul won hae mwo o te cuz I’m not shy
non pali pali dae dap hal piryon opseo
o cha pi nae go ni ka woo
nal bo go it gi man ha myeon dwae
Yeah You will like it, cuz you like it
Cuz you like it like it
ne ga mi wo a ni ra myeon bi wo
da run gon da ji wo ne ga ne only one yeah
gu nyang sak ji wo sak sak sak sak sak
Not shy to say I want you
Hey there hey there u ri neun
Great pair great pair ne mami
mwon ji mo reu ji man nae saeng gagi
maja geu reo ni ka yeah yeah
nae mamun nae geo geu reo ni ka
joha han da go ja yu ni ka
ne mamun ne geo maju ni ka
mal hae bwa da o seo da cuz I’m not shy
Not shy Not me ITZY
nan da won hae da da Not shy
Not shy Not me
Give me da da da da da da da da
Not shy Not me ITZY
nan da won hae da da Not shy
Not shy Not me
neo rul won hae mwo o te cuz I’m not shy
hu hoe ha gin silhu ni ka
en ding sang gwan opsu ni ka
Go go go mo du soda nae
No yes no mwo deun ji o te
i reo myeon jeo reo myeon o te
o cha pi an doel geo pe go da dwae
Let’s just be who we are
Do what we do ne mam dae ro hae
Let the beat drop
Not shy Not me ITZY
nan da won hae dada Not shy
Not shy Not me
mal hae bwa da o seo da cuz I’m not shy
Not shy Not me ITZY
nan da wonhe dada Not shy
Not shy Not me
Give me da da da da da da da da
Not shy Not me ITZY
nan da won hae da da Not shy
Not shy Not me
no reul won hae mwo o te cuz I’m not shy
Not shy Not me