BTS JUNGKOOK – EUPHORIA Easy Lyrics

BTS – Euphoria (Full Length Edition) Easy Lyrics

no nun ne sal me da shi tun het bih
ho rin shi jol lek kung du re jeh rim
mo ru ges so i gang jong-im mon jih
hok shi yo gi dok kum so gin gon ji

ku mun sa ma gip pu run shin gi ruh
ne ang gip pun go se a Priori
su mi mak kil du shi
heng bok ke jwo oh
ju byon ni jom jom do
tu myong he jo

jo gi mol li so ba da ga dul lyo oo
ku mul gon no so
su pul nom mo ro oo, ho o oh
son myonge ji nun gu gos su ro ga aa, ha
Take My Hands Now
You Are The Cause Of My Euphoria

Euphoria,
Take My Hands Now
You Are The Cause Of My Euphoria

yey yeh, hey yeh, i yey yeh
yey yeh, hey yeh, i yey yeh

Euphoria
yey yeh, hey yeh, i yey yeh
yey yeh, hey yeh, i yey yeh
Euphoria
yey yeh, hey yeh, i yey yeh

Close The Door Now
When I’m With You I’m In Utopia

mu ji get cho rom
ji wo jin ku mul cha jah he me sul ka ah
um myong gat tun hu nan mal gwan dal la ah
hap pun no ye nun
bit chi na wa gat tun
go sul bo nun gol
Will You Please Stay In Dreams Yeah

jo gi mol li so
ba da ga dul lyo oo
ku mul gon no so
su pul no mo ro oo, ho o oh
son myonge ji nun
gu gos su ro ga aa, ha
Take My Hands Now
You Are The Cause Of My Euphoria..

(yey ye, i yey yeh, i yey ye)

Euphoria,
Take My Hands Now
You Are The Cause Of My Euphoria

mo re ba dak gik gal la jin de do oh
gun nu ga is se gel hun du ret do oh
ja bun son jol
de not jim ma ra jwo oh
che bal kum mes sok ke yo nat jim ma

jo gi mol li so ba da ga dul lyo oo
ku mul gon no so
su pul nom mo ro oo, ho o oh
son myonge ji nun gu gos su ro ga aa, ha
Take My Hands Now
You Are The Cause Of My Euphoria~

(yey ye, i yey yeh, i yey ye)

Euphoria (Euphoria)
Take My Hands Now
You Are The Cause Of My Euphoria

yey yeh, hey yeh, i yey yeh
yey yeh, hey yeh, i yey yeh

Euphoria
yey yeh, hey yeh, i yey yeh

Close The Door Now
When I’m With You I’m In Utopia

You may also like...