BTS (방탄소년단) – BTS Cypher 4 Easy Lyrics

i rum, i rum Sorry bae
ba rum, ba rum Sorry bae
dik shon, dik shon
dik shon Sorry bae
Ow Face Not An idol Sorry bae
sum swi go wis so so
I’m Sorry bae
no mu gong gange so
I’m Sorry bae
bang song ham ni da
I’m Sorry bae
Errthing, Errthing,
Errthing Sorry bae
ji gum ne gan ne nun so ri bae
nu gun ga ye gen ges so ri bae
ka nun pet ton jom
bak ku ji bae
ji ru we jil lak ke Boring bae
i jen ni ga an mi wo
i jen ni ga an mi wo Sorry bae
bu gi dwe juk ke
yang se get chi gom ma ro gu re he
bo ja sam mul nol bae
nan gwe mul
no mu gi rok ko ri bae
ot chap pi non nal so ji bae
gu ro bal
pyo ne tung mul wo ni bae
no du wo na ja na shi bul go ri bae
ni ga nal shi ro do
You Know Me
ni ga nal shi ro do
You Know Me
mup pul bo dan ak!
pu ri ju wa nan nol mol la
But You Know My Name

I Love, I Love, I Love Myself
I Love, I Love, I Love Myself
I Know, I Know, I Know Myself
Ya, Play ya Haters
You Should Love Yourself, brr

I Wanna ber Jam Time
swil tu mop
shi ban nun Spotlight
a, You Wanna Be My Life
gun ju rin nom du run
ne chong-al ba shik no he ik
go gop geh jop peh
nem moh det roh beh
dem muh det ryoh heng
dak kyoh bek (Okay)
But man jok mot teh
jol teh yok gi yeh
nak ol lah joh wi yeh (nop ge, nop ge, nop ge)
gu re bang shi gun da ru ji, ah
gop shi bo do ga nun gil, ah
han tam shik ba nu jil, ah
mot tal go myom me dup ji yo, ah
i je nan dwe ya ga nungi, wah
po gi ra nun ba rum mi, wah
I Love ma Rule..
ne bro du gwa ha nun nil (cek)
ku dum ma ne ri gi ye Player
nang gu wi gam
do gin ne da ri
da dwel de ro hwe
1Verse sek i yo nan
dok kun gu rim
mul gu ri te ni
pyong seng gyu wit chi yes sot ju
wet cho bwa ra
Dream Come True
myongi wa bu nun gu ge
an nya You da
gyol gu ne bal ba dak chu
Click ke nan ket dam Mouse
gol la X cho Like KAWS
nen nyon nip jum ma House
zey zo ne Brick gwa High Five
nun tuk go bwa ra ne yah mang
gu de got du ro ra cho um mi ja
ma ji mak gi dwel mal

I Love, I Love, I Love Myself
I Love, I Love, I Love Myself
I Know, I Know, I Know Myself
Ya, Play ya Haters
You Should Love Yourself, brr

Back Back To The Basic
Microphone Check
Call Me bep se
ho gun sek ge
gu re Rap Game men na de in bet
dwe ge he i het
jot ton Rap Man
du rul geng senga nun gek
ne chob bon je i yek
gyo bo Hashtag
Sucka Betta Run
gu ri go Instas sop pe gek
gu gon ge in sengi
gon ne in seng-un mom mel mel
Payday, Paycheck
su mok gi yen Rolex
Click Clack To The Bang Bang
Click Clack To The Pow
I’m So High o dil lom bwa
ni ga dom dak
gi rul he do song dak
gi yen nop pa
gwe na mon chai
jot te mob ba no ye dong chat
du ri kong gak
ji rul mong dang
bok kyon no un dam
je na nong rak
kan di song jangi dwe myo
sang wi rul So Fly
Click Clack To The Bang (Bang Bang)
You And You
ship ge ho dung get
ha na do op sum me nul
gam sa ha nen ni
in sengi o jung ga nang ge we net
ta shi ya ges
sok gu rok kes
sa ra jo jok tanga geh
mian nan de ap pu ron
nan do bol kon
de jik kyo bwa jo
bu di je bal gong ganga geh, ay ay

I Love, I Love, I Love Myself
I Love, I Love, I Love Myself
I Know, I Know, I Know Myself
Ya, Play ya Haters
You Should Love Yourself, brr

I Love, I Love, I Love Myself
I Love, I Love, I Love Myself
I Know, I Know, I Know Myself
Ya, Play ya Haters
You Should Love Yourself, brr