Nu gu te mu ne?
je hop te mu ne
nu gu te mu ne?
re mon te mu ne
da shi nu gu te mu ne?
shu gat te mu ne
mo dun style
gwa hu ru mun
da bang tan te mu ne

shi be sek hal lu rik
ku le du run to shi jak den
no ri u rin nil
gop ma ri nuk de
ham songi ran
yang du rul mo ri
ji gum bu to bo i
nun go jang nan rep dul
gyo nin he ga ji
u rin, ge sok, jing gyok
bi tu bi ay go in
bang tan sai po right here
sai ko right here
linge nu gait gon
u rin dai gyo
Rap Fighter right here
nan hai yo, non bye yo
bul lan tai yo
u rin dal lyo
Fire, Hot Choir,
de jung ga yo
ja bul sai yo
kot de han tok de
ni gwi da ga
de no ko Fcuk de
yok de ro gyok ke
jin nu ri ma ni pok ke
gin mal pil lyo ob shi
rep bu ro sol myong he
B T S, Follow the Leader
ji gum bu to go he
WHAT!

Nan rep wai po,
wan jon sai ko
ne ga dai so ra myon
im ma nan dai
sdai so, sai fo,
ni ga nice myon
im ma nan nicer
ni ga praid du myon
im ma nan krai sul lo
that mean im priceless
ni du ri mon de
ne rep be ni du ri
shik gyo nu ro jom
su rul me gyo, Rapper?
yo gin won piss
nan hi shom no nen
gun nyang gin shom
han ma di ro ne gyo fcuk-in
hi hi ha ha twi twi
pang pang shi sok
sa bek na ga
jol cha tang ma
i jol cha bal ba sang
ga ri go sak da ja
ba tum stone
Knock Knock Knock Out
Fire in the hole
beat Bing Bing Pow Pow
non nul myo cha ja ga
ji ni ne ap pa
shik shik gak gak
rep pi cha du ri
mo gul je o nun
Voice, PC bang ma ga
yo gin wang guk
na nun King no nun dom
jak shi bo sam kyo
non bobble gom
twi nun nom wi na nun nom
wi ay ta nun nom
gu ge na beat
bi bo da na pun nom
nan gol le cho rom nol
gi man net gat go
non da nik ko ma gul
ji jo dan bo ne
Boom Boom Boom
i gon ne se byo gi jo ju,
ang mong, po keng yon
ser sa rin, gang do Dom do Dom
nan chin gom nun ka tok
bo li lob so
bol so ji ryo ni?
mian hwa jang shi rob so
ne ga ji gum myong
nyong he Mic no ko i ro so
non gu nyang chon he
we na nun shi rob so
nan nol mil cho ne
ni ga no mu shi ro so
na nun ba nu jil jom
ja re shil chon ne
na ji gum mu rong de
no jom wi hom me
non gun nyang yon he
mal let jan na shi rob so
ha nul lo
ol la ga, ol la ga
ji jo jo, Fcuk it
ju sok nan nol li jo so
na ye mok so ri
nai hek ger mo ni
il bu to ship ka ji
sak da ne ga ki wo so
na won se sang-ul ne hyo
wi yo lyo no no chi
kun de so no ra,
I ain’t spittin Low shi
On the CD and nin TV
you can see me,
envy me, It’s pity, gee gee
Bitc im ma Monster
I rap with a prospect
yeah i rap with a mindset
I’m ma suspect
suc where yo rhymes at
where your lines at?
I’m da King, I’m the God
so where ma emperors at?
a pe rus, On my Neverland
I’m a peter pan,
so this will never end
you know when i ride on my G5
you sit first class
and satisfy and i keep giggling
Keep gigglin, keep chigglin
bring yo fcking mic beat
cham gut cha bol le?
ja bu shim gwa
sang han shim myom
pu nin shin byong gol lin
hyong du run, du run ma di
nun he bol le
ni gun ne bol le,
do do do do ro
i Beat chul ge han bon
he bwa bo bo bo ro
ji du ra rep bi na
jom ta ra go to du ro
ni nen rep mo ta ge
he ya dwe, bo bu ro

Nu gu te mu ne?
je hop te mu ne
nu gu te mu ne?
re mon te mu ne
da shi nu gu te mu ne?
shu gat te mu ne
u ri se shi mo yo so
se shi de rul we cho
je hop te mu ne

Nu gu te mu ne?
re mon te mu ne
da shi nu gu te mu ne?
shu gat te mu ne
i beat wi ay dam
ta ja ga re bul he

Ne dopeman dopeman dot com
mai ku ro yot
ton net ji
on heng-un jok swe ga to
ne je myong-un
hyo ro pok keng
shi nang shi mi
ga duk kan do ge
non tek sung but tu go
na mo te
i bi tu bi ay so
om sal bu ri myon
non gun nyang jo te
hip hap kon de dul
mo ge him du ro gan got
jom bo se
ni ga ji he so nol te
BTS ji sange so non ne
bam se jam po jil lo
nan no ay bi he
I’m Worker holic Shopper hollic
ni fen bo da man nun
pen ni ga so bi
ha myo all in
cha myon goal in
goal in I’m ballin
ni rep du ru myon to sol lim
ni yo chin do hol li nun
ne mok so rin jom kol lim
ja gop shil ne no ri
to go pa tun no nun pen jongi
ho wi ga go lin ju nan nun
no in sok ki mai ku rul
ne ryo no kil
ne ga he ra myon
no nun dal
ne ga tul te myon
ji nik ka
hi hap jin pum myong
pum sek ki du ra
go pum wi ay so ne ryo wa
ya i ge gu jengi
du ra ge gu jin
ni re bu gun nyang
shin se ta ryong
ni ga gi da ryo on
shi gan shi da o ryom
ni ga ga ra Hawai
ji be ga ryom
ne ga o dik ka
ji ga na ba ra
so gun pu ril sak da ga ra
o po mo dul han pan ye
sang ha ji mo tan pa ran
no ryok ob shi
han tan man ne de myo mak sang
ko re u mak han dap
shi go nol te al ba
ja ri na do a rab wa ra
no ye jak go ga nu da ran
ko ri yo ro nun ha na
ma na get ji man kok
sa ra na ma
ku jun ni juk so go
a ma ni dul
ko ri pyon nun na ma
chu o ga tun in seng
no i re bun na na ba na
ak kyo su go
nan wo sun flow rul
ba da su go to
gu gol da shi su nun no
Hey beat cheers
ju pa lin ju a ra no
su mun ne ma di ay
no nun ja ri
pi go a ra noa
ni dong chi bi ay
re bun gan ne po
ni bu mo cho rom nol
bol te ma da mam ma po
nan ni um ma gi
ko ri yo tong me ge
ma chim pyol grhh!!!
Ha ha ha ha Yah!

Added by

kpopeasy

SHARE

Your email address will not be published.